Plan Dnia

 • RAMOWY PLAN DNIA
  „NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE AKADEMIA MUMINKÓW”

   

  7:00 – 7:50 –  Schodzenie się Dzieci. Rozmowy indywidualne Nauczyciela z Wychowankami oraz Nauczyciela z Rodzicami. Zabawy swobodne inicjowane przez Dzieci. Zabawy przy stoliczkach oraz w kącikach zainteresowań. Swobodna działalność Wychowanków, obserwacja Dzieci.

   7:50 – 8:10 – Gimnastyka poranna, ćwiczenia ruchowe z elementami metod twórczych – zabawy wg Dennisona, Sherborne, Orffa, Klanzy, Labana i inne.

  8:10 – 8:20 – Porządkowanie sali, prace użyteczne Dzieci w sali. Czynności samoobsługowe – kształtowanie nawyków higienicznych, przygotowanie do posiłku. 

  8:20 – 8:50 – Śniadanie – wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadania.

  8:50 – 9:10 – Mycie zębów, kształtowanie czynności samoobsługowych i zachowań prozdrowotnych. Motywowanie do dokładności podczas wykonywania czynności. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

  9:10 – 10:00 –    Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne organizowane przez Nauczyciela; wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, prowadzone na podstawie programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia i zabawy dostosowane do wieku i możliwości wychowanków.

  10:00 – 10:30 –   Zabawy dowolne w wybranych kącikach zainteresowań, sytuacje zabawowe organizowane przez Dzieci. Obserwacja Dzieci, rozmowy indywidualne Nauczyciela z Wychowankami.

  10:30 – 10:40 – Czynności samoobsługowe, przygotowanie do posiłku. Zachęcanie Dzieci do samodzielnych działań w toalecie.

  10:40 – 10:55 – II śniadanie. Motywowanie Wychowanków do kulturalnego spożywania posiłków.

  10:55 – 11:05 – Przygotowanie do spaceru, zachęcanie Dzieci do samodzielnego ubierania się. Zwrócenie szczególnej uwagi na dostosowanie ubioru do panujących warunków pogodowych.

  11:05 – 11:50 – Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy ruchowe organizowane przez Nauczyciela, gimnastyka na świeżym powietrzu. Zabawy muzyczno – ruchowe organizowane w ogrodzie przedszkolnym. Spacer w okolicy przedszkola, obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie oraz w najbliższym otoczeniu placówki.

  11:50 – 12:00 – Zabiegi higieniczne po powrocie z placu przedszkolnego, uświadamianie Dzieci w zakresie dbania o własną czystość i zdrowie.

  12:00 – 12:30 – Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne organizowane dodatkowo w ramach oferty przedszkolnej: j. angielski, j. hiszpański, zumba, zajęcia i zabawy plastyczne, zabawy czytelnicze i inne. Nauka poprzez zabawę, ruch, taniec i śpiew. Wykorzystywanie różnorodnych materiałów, zachęcanie Dzieci do tworzenia, rozwijanie wyobraźni i kreatywności Wychowanków.

  12:30 – 12:40 – Prace porządkowe w Sali, Czynności samoobsługowe w toalecie, przygotowanie do obiadu. Wyrabianie zachowań prozdrowotnych.

  12:40 – 13:20 – Obiad. Motywowanie do kulturalnego spożywania posiłków, zachęcanie do prawidłowego posługiwania się sztućcami.

  13:20 – 14:20 – Odpoczynek poobiedni, relaksacja wychowanków. Słuchanie utworów wyciszających – muzyka poważna, kołysanki. Czytanie bajek i opowiadań. Zabawy przy stoliczkach: gry manipulacyjne, puzzle, gry planszowe, układanki itp. Zabawy w kąciku artystycznym i czytelniczym. Zabawy indywidualne Nauczyciela z Dziećmi.

  14:20 – 14:40 – Porządkowanie sali, wdrażanie dzieci do prac porządkowych w sali przedszkolnej. Zabiegi higieniczne przed posiłkiem, motywowanie do samodzielnych działań w toalecie.

  14:40 – 15:00 – Podwieczorek, zachęcanie Wychowanków do zachowań zgodnych z kulturą bycia podczas jedzenia.

  15:00 – 17:30 – Omówienie wydarzeń minionego dnia, zachowań, zdobytych wiadomości i umiejętności – wykonanie rysunku w zeszycie w ramach podsumowania danego dnia. Swobodna działalność Dzieci, zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy Wychowanków, zabawy w kącikach zainteresowań, przy stoliczkach, w okresie letnim pobyt na placu przedszkolnym. Zajęcia indywidualne Nauczyciela z Dziećmi, dostosowane do indywidualnych potrzeb, uzdolnień bądź trudności Dziecka. Rozmowy indywidualne z Rodzicami. Prace porządkowe w sali przedszkolnej.

Nabór trwa

Zadzwoń lub wypełnij formularz zgłoszeniowy online:

502-925-125

Facebook